การรับประกัน – สำหรับฟิล์มบ้าน

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับฟิล์มบ้าน อาคาร ตึก คอนโด และสำนักงาน Global

Global ขอรับประกันในตัวทุกผลิตภัณฑ์ของฟิล์มกรองแสงติดที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่ติดตั้งใหม่ให้กับผู้ซื้อตามชื่อปรากฏอยู่บนใบรับประกันเป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ในกรณีฟิล์มที่ติดไปเกิดหลุด ลอกร่อน เป็นฟองอากาศ หรือเปลี่ยนสี ทาง Global พร้อมที่จะรับผิดชอบแก้ไขและเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Global ขอมอบการรับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ปรากฏอยู่บนใบรับประกันเท่านั้น การรับประกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ์หรือโอนให้บุคคลอื่น

การรับประกันจะถือเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ฟิล์มที่ติดตั้งได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง ถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
 • ฟิล์มที่ติดตั้งถูกลอก ทำลาย ขูด ขัด โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากช่างผู้ติดตั้ง
 • วัสดุที่จะติดตั้งฟิล์ม ไม่ใช่วัสดุที่ช่างผู้ติดตั้งแนะนำและเห็นควรด้วย
 • กระจกที่จะติดตั้งฟิล์มมีการตกแต่งที่จะส่งผลต่อการยึดติดของฟิล์ม เช่น เคลือบลามิเนต แปะสติกเกอร์ มีตัวอักษร ติดป้าย พ่นสี เป็นต้น
 • กระจกที่จะติดตั้งฟิล์มอยู่ในสภาพที่ชำรุด แตกร้าว มีรู บิ่น หรือมีตำหนิอื่นๆ
 • กระจกที่จะติดตั้งฟิล์มมีลักษณะเฉพาะ และขนาดใหญ่กว่าที่ช่างผู้ที่ตั้งเห็นควรด้วย
 • จุดที่จะติดตั้งฟิล์มไม่ใช่จุดที่ช่างผู้ติดตั้งแนะนำและเห็นควรด้วย
 • สถานที่ติดตั้งฟิล์มอยู่เหนือ 2100 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • ในกรณีฟิล์มที่ติดตั้งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ
 • เนื่องจากกฎหมายและกฎข้อบังคับการใช้ฟิล์มกรองแสงในแต่ละประเทศทั่วโลกมีความแตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมาย

 

วิธีการดูแลกระจกหลังติดฟิล์มกรองแสง

 • ในช่วงแรกหลังติดฟิล์มใหม่ๆ ท่านอาจสังเกตุเห็นคราบน้ำ กระจกมัว ฝ้ากระจก และจุดฟองอากาศ อาการทั้งหมดนี้จะหายไปภายใน 6 สัปดาห์
 • ความโค้งของกระจกมีผลต่อการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ผู้ติดตั้งต้องตัดต่อฟิล์มทำให้เกิดรอยต่อ
 • หลีกเลี่ยงการเช็ดล้างกระจกเป็นเวลา 3 สัปดาห์หรือจนกว่าฟิล์มจะแห้งสนิท
 • วัสดุเช่น ผ้าเย็น ขนแปรง วัสดุที่มีผิวหยาบ วัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆโดยแอมโมเนีย จะทำให้เกิดความเสียหายกับฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้ง ควรเลือกใช้น้ำสะอาดและสบู่แบบอ่อน

 

วิธีการเคลมประกัน

 • สามารถติดต่อ Global ทันทีโดยแจ้งชื่อและพาหนะที่ได้ลงทะเบียนไว้
Back to top