การรับประกัน – สำหรับฟิล์มรถยนต์

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับฟิล์มรถยนต์ Global

Global ขอรับประกันในตัวทุกผลิตภัณฑ์ของฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่ติดตั้งใหม่ให้กับผู้ซื้อตามชื่อปรากฏอยู่บนใบรับประกัน

 • ฟิล์ม ICE Cool Grey รับประกัน 18 ปี
 • ฟิล์ม Super Nano-Ceramic รับประกัน 15 ปี
 • ฟิล์ม QDP Nano Ceramic Charcoal รับประกัน 15 ปี
 • ฟิล์ม High Performance Charcoal รับประกัน 7 ปี

 

นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ในกรณีฟิล์มที่ติดไปเกิดหลุด ลอกร่อน เป็นฟองอากาศ หรือเปลี่ยนสี ทาง Global พร้อมที่จะรับผิดชอบแก้ไขและเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Global ขอมอบการรับประกันให้กับผู้ซื้อตามชื่อที่ปรากฏอยู่บนใบรับประกันเท่านั้น การรับประกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ์หรือโอนให้บุคคลอื่น

การรับประกันจะถือเป็นโมฆะในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ฟิล์มที่ติดตั้งได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง ถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
 • ฟิล์มที่ติดตั้งถูกลอก ทำลาย ขูด ขัด โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากช่างผู้ติดตั้ง
 • ในกรณีกระจกที่ติดตั้งด้วยฟิล์ม Global แตกเนื่องด้วยอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บสูญเสีย สูญหาย หรือฟิล์มที่เสียหาย
 • เนื่องจากกฎหมายและกฎข้อบังคับการใช้ฟิล์มกรองแสงในแต่ละประเทศทั่วโลกมีความแตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมาย

 

วิธีการดูแลกระจกหลังติดฟิล์มกรองแสง

 • ในช่วงแรกหลังติดฟิล์มใหม่ๆ ท่านอาจสังเกตุเห็นคราบน้ำ กระจกมัว ฝ้ากระจก และจุดฟองอากาศ อาการทั้งหมดนี้จะหายไปภายใน 6 สัปดาห์
 • ความโค้งของกระจกมีผลต่อการติดตั้งฟิล์มกรองแสง ผู้ติดตั้งต้องตัดต่อฟิล์มทำให้เกิดรอยต่อ
 • การจอดรถยนต์ตากแดดจะทำให้ฟิล์มที่ติดตั้งไปแห้งเร็วขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการเช็ดล้างกระจกเป็นเวลา 3 สัปดาห์หรือจนกว่าฟิล์มจะแห้งสนิท
 • วัสดุเช่น ผ้าเย็น ขนแปรง วัสดุที่มีผิวหยาบ วัสดุที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆโดยแอมโมเนีย จะทำให้เกิดความเสียหายกับฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้ง ควรเลือกใช้น้ำสะอาดและสบู่แบบอ่อน

 

วิธีการเคลมประกัน

 • สามารถติดต่อ Global ทันที โดยแจ้งชื่อและพาหนะที่ได้ลงทะเบียนไว้
Back to top